Home | Pijngedraganalyse | Literatuur | Downloads | Auteurs
 
 

Disclaimer & Copyright ©

 

 

 

De website 'pijngedraganalyse' en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van auteur C.G.M. Ketels.

De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie. Alle informatie op deze website dient voor persoonlijk gebruik.

Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is niet toegestaan. Niets van deze website mag zonder toestemming van de auteur worden gebruikt voor andere websites.

Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiŽren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur.
 

Copyright ©

Alle rechten voorbehouden. Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de auteur is het niet toegestaan deze site of onderdelen ervan op een of andere wijze te verveelvoudigen. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van C.G.M. Ketels.

Gebruiksvoorwaarden

De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Aansprakelijkheid

De website Pijngedraganalyse is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden in deze website staan, dan kan de auteur hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden. De auteur kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze site of de erin opgenomen informatie, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook.

Op deze website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

 

Copyright ©

All rights reserved. No part of this website may be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted or utilized in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, microfilm, internet or otherwise, without permission in writing from author C.G.M. Ketels.

Conditions of use

Information on this site has been posted with the intent that it be readily available for personal and public non-commercial use. Without written permission it is not allowed to use any information of this website for commercial purpose.

Disclaimer

The website was compiled with the greatest possible care. If the website should contain any errors, the author cannot be held responsible. No rights can be derived from possible inaccuracies or errors. Furthermore the author cannot be held responsible should a person making use of this site or the links contained in it suffer loss or damage of whatever type or extent.

 
e-mail