Home | Pijngedraganalyse | Literatuur | Downloads | Auteurs

 

 

Pijngedraganalyse

 

Pijnprofiel | Pijnbestrijdingplan | Observatielijsten

PGA

instrumenten

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

Het systeem van pijngedraganalyse (PGA) is opgebouwd uit een individueel pijnprofiel, een individueel pijnbestrijdingplan en observatielijsten. Deze onderdelen vormen samen het systeem van pijngedraganalyse en bevatten instrumenten die in de praktijk kunnen worden gebruikt om pijn bij zorgvragers met een verstandelijke beperking en beperkte communicatieve mogelijkheden op een objectieve en systematische manier vast te kunnen stellen.

Pijnprofiel

 1. - vragenformulier

 2. - checklist CIP

Pijnbestrijdingplan

 3. - anamnese

 4. - plan van aanpak

 5. - evaluatie

Observatielijsten

 6. - observatiechecklist OCIP

 7. - observatieschema OSP

Klik hier voor een complete en schematische weergave van het systeem.

Klik hier voor een lijstweergave van de instrumenten.

PGA

instrumenten

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

 

 

e-mail
disclaimer