Home | Pijngedraganalyse | Literatuur | Downloads | Auteurs
 
 

Pijnprofiel

 

Pijnbestrijdingplan | Observatielijsten

PGA

instrumenten

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

Het pijnprofiel is een beschrijving van de manier waarop de zorgvrager zijn/haar pijn uit, hoe gevoelig hij/zij is voor pijn, welke geschiedenis hij/zij heeft met pijnervaringen en de bestrijding van pijn.

Pijnprofiel

 1. - vragenformulier

 2. - checklist CIP

Pijnbestrijdingplan

 

Observatielijsten

 

Dit individuele pijnprofiel wordt aan de hand van de onderstaande twee instrumenten opgebouwd:

1. - vragenformulier                                                                                      Aan de hand van antwoorden op de vragen in dit formulier, wordt een overzicht gegeven van de pijnervaringen, de pijnbestrijding, aspecten die de pijnbeleving en de uiting van pijn bij de zorgvrager kunnen be´nvloeden.

2. - checklist individuele pijnindicatoren (CIP)                                         Dit is een overzicht met 80 gedragingen die mogelijk op pijn kunnen wijzen. Hierin kan door de hulpverlener aangegeven worden welke gedragingen bij deze zorgvrager mogelijk of zeker op de aanwezigheid van pijn kunnen duiden. Daarnaast bestaat er de gelegenheid om aan deze checklist individueel specifieke gedragingen toe te voegen.

Bovenstaande figuur is een voorbeeld van een deel van de Checklist Individuele Pijnindicatoren (CIP)

PGA

instrumenten

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 
e-mail
disclaimer