Home | Pijngedraganalyse | Literatuur | Downloads | Auteurs
 
 

Pijnbestrijdingplan

 

Pijnprofiel | Observatielijsten

PGA

instrumenten

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

Het individueel pijnbestrijdingplan bevat drie instrumenten om het pijnbeleid af te stemmen op de pijn van de individuele zorgvrager in relatie tot zijn/haar individuele pijnprofiel. Daarnaast kan het ook worden gebruikt om, bij twijfel, de aanwezigheid van pijn verder te onderzoeken.

Pijnprofiel

 

Pijnbestrijdingplan

 3. - anamnese

 4. - plan van aanpak

 5. - evaluatie

Observatielijsten

 

Het pijnbestrijdingplan is uit de onderstaande instrumenten opgebouwd:

3. - anamnese                                                                                               Aan de hand van een aantal anamnesevragen worden de gesignaleerde gedragsveranderingen omschreven, nader onderzocht en beoordeeld.

4. - plan van aanpak                                                                                      Met behulp van een plan van aanpak wordt de wijze van pijnbestrijding uitgewerkt en vastgesteld.

5. - evaluatie                                                                                                   Om te kunnen beoordelen of het plan van aanpak effectief is worden, met behulp van het evaluatieformulier, één of meerdere evaluatiemomenten gehouden. Tijdens de evaluatieperiode wordt gebruik gemaakt van de observatielijsten.

PGA

instrumenten

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

e-mail
disclaimer