Home | Pijngedraganalyse | Literatuur | Downloads | Auteurs
 
 

Observatielijsten

 

Pijnprofiel | Pijnbestrijdingplan

PGA

instrumenten

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

Middels de keuze uit één van de onderstaande twee observatie-instrumenten wordt het resultaat van de pijnbestrijding gevolgd of kan pijngedrag nader worden onderzocht.

Pijnprofiel

 

Pijnbestrijdingplan

 

Observatielijsten

 6. - observatiechecklist OCIP

 7. - observatieschema OSP

6. - observatiechecklist individuele pijnindicatoren (OCIP)                       De observatiechecklist individuele pijnindicatoren bevat alle indicatoren uit de CIP. In deze observatielijst kan vooraf aangegeven worden welke indicatoren specifiek geobserveerd gaan worden om vervolgens te scoren hoe vaak deze worden waargenomen in welke situatie. Na de observaties kunnen de scores worden geanalyseerd.

7. - observatieschema pijnindicatoren (OSP)                                            Het observatieschema pijnindicatoren is een schema waarin door de hulpverlener zelf de specifiek te observeren indicatoren worden vermeld. Dit instrument leent zich vooral voor snelle en concrete observaties.

PGA

instrumenten

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

e-mail
disclaimer