Home | Pijngedraganalyse | Literatuur | Downloads | Auteurs

 

 

Welkom op de website PijnGedragAnalyse

 

 

PGA

instrumenten

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

Het systeem van pijngedraganalyse (PGA) is een verzameling instrumenten waarmee op methodische wijze gedragsveranderingen van zorgvragers kunnen worden geanalyseerd.

.. onlangs zijn het boek en de instrumentenmap verschenen ..

 'Pijngedraganalyse versie 1.0'

ISBN Boek: 978-90-77751-97-8

ISBN Instrumentenmap: 978-90-79538-26-7

Beide te bestellen bij: www.falstaffmedia.nl

De pijngedraganalyse heeft als doel de hulpverlener in de dagelijkse praktijk een instrument te bieden waarmee hij/zij, tijdig en zo objectief mogelijk pijn vast kan stellen bij zorgvragers die dit zelf niet kunnen aangeven met woorden of geschreven taal.

Deze website geeft informatie over de verschillende instrumenten binnen het systeem van PGA en de werkwijze.

PGA

Pijnprofiel               

Pijnbestrijdingplan  

Observatielijsten      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Updated: Januari-2013

e-mail
disclaimer